Usługi elektryczne

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#2f9c30″]

 • kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych
 • modernizacja i przebudowa istniejących instalacji
 • montaż rozdzielni elektrycznych i złącz licznikowych
 • montaż kuchni elektrycznych i innych urządzeń
 • ocena instalacji oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów
 • montaż ogrzewania elektrycznego podłogowego
 • instalacje odgromowe
 • instalacje domofonowe, antenowe
 • wykonywanie połączeń wyrównawczych i uziomów
 • wykonujemy przyłącza energetyczne
 • badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń

[/su_list]
usługi elektryczne gdańsk

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#2f9c30″]

 • WLZ (wewnętrzne linie zasilające)
 • montaż anten satelitarnych
 • luminacje budynków
 • przyłącza energetyczne
 • Wykrywanie i usuwanie nietypowych usterek
 • naprawy urządzeń elektrycznych
 • instalacje domofonowe i wideodomofonowe

[/su_list]

Pomiary elektryczne

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#2f9c30″]

 • pomiary skuteczności zerowania instalacji
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej
 • pomiary ochronne odgromowe
 • badanie rezystancji uziemień
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • badanie ochrony przeciwporażeniowej (pomiary impedancji pętli zwarcia)
 • Elektryk Gdańsk

[/su_list]
dobry elektryk gdańsk

© 2018 Elektryk Gdańsk
Zadzwoń !!!