Oferta


Usługi elektryczne Gdańsk:

 • kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych,
 • modernizacja i przebudowa istniejących instalacji,
 • montaż rozdzielni elektrycznych i złącz licznikowych,
 • montaż kuchni elektrycznych i innych urządzeń,
 • ocena instalacji oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów,
 • montaż ogrzewania elektrycznego podłogowego,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje domofonowe, antenowe,
 • wykonywanie połączeń wyrównawczych i uziomów,
 • wykonujemy przyłącza energetyczne,
 • badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń,
usługi elektryczne gdańsk
 • WLZ (wewnętrzne linie zasilające)
 • montaż anten satelitarnych
 • luminacje budynków
 • przyłącza energetyczne
 • Wykrywanie i usuwanie nietypowych usterek
 • naprawy urządzeń elektrycznych
 • instalacje domofonowe i wideodomofonowe

Pomiary elektryczne

 • pomiary skuteczności zerowania instalacji
 • pomiary rezystancji izolacji
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej
 • pomiary ochronne odgromowe
 • badanie rezystancji uziemień
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • badanie ochrony przeciwporażeniowej (pomiary impedancji pętli zwarcia)
 • Elektryk Gdańsk
dobry elektryk gdańsk