Pomiary instalacji elektrycznej

Oferujemy kompleksowe pomiary elektryczne w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1kv

Oferta pomiary

  pomiary elektryczne

 • Pomiary instalacji odgromowej
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Ocena stanu technicznego instalacji
 • Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary ciągłości PE
 • Pomiary oświetlenia ulicznego
 • Pomiary narzędzi elektrycznych
 • Pomiary poboru mocy
 • Badanie wyłączników instalacyjnych
 • Przeglądy instalacji roczne i pięcioletnie
Pomiary elektryczne
5 (100%) 15 votes